www.rivierverruiming.nl
Downloads Samen werken aan de Midden Waal Rivierverruiming is een initiatief van
icoon Download presentatie (4,4mb, voor deze presentatie heeft u acrobat reader nodig)
icoon Bekijk poster (0,2mb)
icoon Ruimte voor de Rivier
icoon Bekijk inspraakreactie (0,2mb, voor deze brief heeft u acrobat reader nodig)

Voor de Midden Waal worden in de PKB vooral kribverlagingen voorgesteld en voor de langere termijn wordt rekening gehouden met dijkverlegging ter hoogte van landgoed Loenen.

Door maatschappelijke organisaties en plaatselijke overheden is de vraag opgeroepen of de rivierveiligheid is te waarborgen met andere maatregelen, die een grotere bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied.

Wij hebben deze uitdaging opgepakt en samen met Groen-planning Maastricht BV verzocht een schets te maken met mogelijke alternatieven voor rivierverruiming op de Midden Waal. Daarbij is mede gebruik gemaakt van alle plannen en initiatieven die overheden en bedrijven in diverse uiterwaarden ontwikkelen.

Het resultaat daarvan ligt nu voor u. De essentie van onze inbreng in de PKB-discussie: geef bedrijven, maatschappelijke organisaties en lokale overheden ruimte om -bottom up- gebiedsgerichte maatwerkoplossingen te ontwikkelen. Wij zijn ervan overtuigd dat daarmee het draagvlak voor de maatregelen en de uitvoeringsverzekering daarvan toeneemt.

De gepresenteerde visie en de door ons voorgestane ontwikkelingsmodus biedt tevens de ruimte om andere wensen en initiatieven vanuit de directe omgeving mee te nemen.

Dit project is uitgevoerd door Groen-planning Maastricht, in opdracht van K3 Industriezand, Delgromij en Dekker Zandbaggerbedrijf

Groenplanning Maastricht

www.houdsterdekker.nl
www.dekkervandekamp.nl