www.rivierverruiming.nl
Onze reactie op de PKB: Samen werken aan de Midden Waal: Kansen voor de Nederrijn: Rivierverruiming is een initiatief van:

In juni 2005 is deel I van de Planologische Kernbeslissing (PKB) "Ruimte voor de Rivier" gepubliceerd. Daarin wordt een pakket maatregelen voorgesteld voor rivierverruiming langs de Rijntakken.

De bedrijven K3 Industriezand b.v., Dekker Zandbaggerbedrijf b.v. en Delgromij b.v. zijn reeds geruime tijd actief op het gebied van de winning en productie van delfstoffen.

De PKB bestrijkt gebieden waarin wij ook in de toekomst kansen zien om multifunctionele projecten te ontwikkelen waaruit zand en klei kunnen worden gewonnen.

Projecten die bijdragen aan een duurzame verbetering van de rivierveiligheid en ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied.

Voor de Midden Waal worden in de PKB vooral kribverlagingen voorgesteld en voor de langere termijn wordt rekening gehouden met dijkverlegging ter hoogte van landgoed Loenen.

Door maatschappelijke organisaties en plaatselijke overheden is de vraag opgeroepen of de rivierveiligheid is te waarborgen met andere maatregelen, die een grotere bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied.

Voor de Nederrijn tussen de Grebbeberg en Wijk bij Duurstede stelt de overheid in de PKB een aantal ingrijpende maatregelen voor, waaronder een grootschalige dijkverplaatsing èn de inrichting van een speciedepot in de Marspolder bij Lienden.

Vanuit betrokken bewoners, het comité Marspolder, de gemeente Buren en anderen werd de vraag opgeroepen of er betere alternatieven te vinden zijn. Kan de verruiming van de rivier ook met andere ingrepen worden bereikt?

www.houdsterdekker.nl
www.dekkervandekamp.nl
 
 
 
 
 
webdesign by sur5all
  LEES MEER LEES MEER